ஒரு தாய் தேற்றுவது போல்
Fr. Berchmans

ஒரு தாய் தேற்றுவது போல்

என் நேசர் தேற்றுவார் -

 

மார்போடு அணைப்பாரே

மனக்கவலை தீர்ப்பாரே  ( ஒரு தாய் ...)

 

கரம்பிடித்து நடத்துவார்

கன்மலைமேல் நிறுத்துவார்  ( ஒரு தாய்..)

 

எனக்காக மரித்தாரே

என்பாவம் சுமந்தாரே  ( ஒரு தாய் ...)

 

ஒருபோதும் கைவிடார்

ஒருநாளும் விலகிடார்  ( ஒரு தாய் ...)


Oru thai thetru vadhu poel
Fr. Berchmans

Oru thai thetru vadhu poel

En Nesar Thetruvar

 

Marboedu Anaipparae

Manakkavali Theerparae ( Oru thai ..)

 

Karam Pidithu Nadathuvar

Kanmalai Mael Niruthuvar ( Oru thai ..)

 

Enakkaga Maritharae En

Pavam sumantharae ( Oru thai ..)

 

Orupoethum Kai vidar

Oru Naalum Vilahidar ( Oru thai ..)