இந்த இதழில்

 • FAMILY 1
  மாமியார் மெச்சிய
  யூதாவிலுள்ள (மேலும்)
 • W/ GOD 1
  உங்கள் சிந்தனைக்கு
  மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் (மேலும்)
 • DIVE 1
  கிறிஸ்தவ தியானம்
  ஒவ்வொரு நாளும் (மேலும்)

சிந்திய முத்துக்கள்

 • என் பரிதாபமான பழைய வாழ்க்கையை மாற்றி என்னிடம் அன்பு கூர கடவுளால் முடியும் என்றால், நம்பிக்கையற்ற என் எதிர் காலத்தையும்நம்பிக்கையுள்ளதாக மற்ற அவரால் முடியும்.

  அலெக்ஸாண்டர் ஸ்மெல்லீ

சிறப்பு பகுதிகள்

தமிழில் செய்திமடல் (Newsletter) உங்கள் ஈமெயிலில் கிடைக்க இங்கே பதிவு (Signup) செய்யவும்

 • எளிய தமிழில்
 • |
 • வேதாகமத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு
 • |
 • சிறந்த எழுத்தாளர்களின் படைப்புகள்
Sign Up