இனி இணையுமா?

நான் ஓர் மருத்துவர். 2 கிளினிக் வைத்தி ருக்கிறேன். என் மனைவி, ஷீலா ஓர் முதுகலை பட்டதாரி

10 எளிய குறிப்புகள்

திருமணம் என்பது வெவ்வேறான குணாதிசியங்கள் உள்ள இருவர் ஒன்று சேர்வது. ஒன்றுபட்ட


கேள்வி-பதில் பகுதி: ஏதாவது ஒரு விபரீதத்தில் கொண்டு போய் விடுமோ

கேள்வி :எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி 7 வருடங்கள் ஆகின்றன. இவ்வளவு நாளாக எங்கள் திருமண வாழ் க்கை நன்றாகத் தான் போய் கொண்டிருந்தது. ஆனால் நான்கு மாதங்களாக என் மனைவி மிகவும் மாறுபட்டிருக்கின்றதை உணர்கிறேன். 1 மாதத்திற்கு முன், எங்களுக்குள்


தோல்வியில் வெற்றி

சில நேரங்களில் நாம் மற்றவர்களின் முன்னால் தோல்வியடைந்ததுபோலத் தோன்றலாம். சிலருடைய பார்வையில் நாம் மிகவும் தாழ்த்தப்பட்டுவிட்டதைப் போல காணப்படலாம். மற்றவர்களின் முன்னால் நாம் மிகவும் பரிதவிக்கத்தக்க நிலையில் இருக்கிறோமே என்று நாம்