பிறருடைய புகழ்ச்சி

உங்களைப் போன்ற நல்லவரை நான் பார்த்ததே

என் பெயர் ரோசி

என் தகப்பனார் ஓர் அரசாங்க உயர் அதிகாரி. எனக்கு ஓர் தம்பி..


கேள்வி-பதில் பகுதி: மன்னிக்க முடியவில்லை

எனக்கு வயது 42 எனக்க திருமணமாகி பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். நான் அடிக்கடி கோபப்படுகிறேன். அதனால் குற்ற உணர்வுக்குள்ளாகிறேன். எனக்கு உங்கள் ஆலோசனை வேண்டும். பதில் : அன்பு சகோதரி, கோப உணர்ச்சியில் இருந்து விடுதலையடைய நினைக்கின்ற


(கணவன் மனைவி) சந்தேகத்தை மேற்கொள்ள 10 கட்டளைகள்

சந்தேகம் என்பது ஒரு நோய்க்கிருமியைப் போல பரவக்கூடியது. இது உறவில் குழப்பத்தையும், முறிவையும் உண்டாக்கும். இது சில நேரங்களில் விவாகரத்துவரைக் கொண்டுப் போகக்கூடியது