தேவதிட்டம்

தாவீதின் வளர்ச்சியும், எழுச்சியும் நேரடியான பாதிப்புகளை சவுல்ராஜாவின்

பிள்ளைகளின் கடமை

உன் வாழ்நாள் நீடித்திருப்பதற்கு உன் பெற்றோரை மதி கீழ்படி. அவர்களின் புத்தியைத் தள்ளாதே


கேள்வி-பதில் : போனில் நிறைய நேரம்

கேள்வி :எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் இரண்டு பேரும் வேலைக்கு செல்கின்றோம். ஒரே பையன். வயது 13. என் கணவருக்கும் எனக்கும், தினமும் பத்து மணி நேரமாவது வேலை செய்ய வேண்டிய கட்டாயம். வீட்டிற்கு நான் வந்ததும் எனக்கு எனக்கு தொடர்ச்சியாக போன் வந்து கொண்டேயிருக்கும்.


கறையான்கள்

சின்ன சின்ன கறையான்கள், பெரிய மரத்தையே நாசமாக்கி விடுகிறதே... அப்படியே சின்ன சின்ன "கறையான்கள்" உங்கள் குடும்ப மகிழ்ச்சியை கெடுத்துவிடக் கூடுமே... எச்சரிக்கையாய் இருக்க சில ஞாபகப்படுத்துதல்கள்...!