ஒழுக்கமில்லாத உயர்வு

வசந்த் ஒழுக்க நிலைகளுக்கு மதிப்பளிக்காதவன். ஆயினும் பள்ளி

Husband: Head of Family

Being head means being the source of life. Being head is like being a captain of a football team


கேள்வி-பதில் : பையன் பொய் பேச ஆரம்பித்திருக்கிறான்

கேள்வி:என்னுடைய 7 வயது பையன், இப்பொழுதெல்லாம் நிறைய பொய்பேச ஆரம்பித்திருக்கிறான். என்னுடன் உண்மையை பேச நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? உங்கள் பதிலுக்காக காத்திருக்கும்,நந்தினி, அன்பரசக்கோட்டை


என் திருமணம்

என் வாழ்க்கை துணைவிக்காக என் 22 வயதில் இருந்தே ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன்,கல்லூரி நாட்களிலும்,பெண்களோடு பழகும் விஷயத்தில் என்னை கறைப்படுத்திக் கொள்ளாத வண்னம் தேவன் என்னை பாதுகாத்தார்.என் பெற்றோர் தேர்ந்தெடுத்துக் கொடுக்கும் பெண்ணே எனக்கு மனைவியாக வரவேண்டும் எனத் தீர்மானித்து