கேள்வி-பதில் பகுதி: :நானும் என் டீன் ஏஜ் மகள்

கேள்வி: நானும் என் டீன் ஏஜ் மகள் சுஜாதாவும் சில வேளைகளில் வாக்குவாதம் வந்து சண்டைப் போட்டுக்கொள்கிறோம். அது போன்ற சமயங்களில் என்னை என் மகள் திட்டுவது போல யாரும் என் மீது கடுஞ்சொற்களை இந்த அளவு .


ஆரோக்கியமான உறவுகள்.

உங்கள் துணைவரை நன்கு நடத்துங்கள் : :உங்கள் கணவன்/மனைவியை நன்றாக நடத்துவதன் மூலம் (Treat Well) உங்கள் மாமியாரின் மகன்/மகள் குடும்பத்தில் நன்றாயிருக்கிறார்கள் என்ற உணர்வு ஏற்படும்.