அதிகாலை 4 மணி திடீரென்று எனக்கு தூக்கம் கலைந்தது. »»
Book review:A companion in crisis

John Donne, one of the greatest poets of England lived during the time when bubonic plague affected London. He served as the Dean of St. Paul’s cathedral. »»

உங்கள் சிந்தனைக்கு

கடன் தொல்லையில் அவதிப்பட்டுக் கொண்டிருந்த ரஷ்ய படைவீரன் ஒருவன், மிகவும் சோர்வடைந்தவனாய் »»


சிறுகதை:திருப்பம்

சந்திரன் எப்படி இருக்கிறான் என்று ஆறுமாதத்திற்குப் பிறகு பம்பாயில் இருந்து ஊருக்குத் திரும்பியிருந்த மாணிக்கம் தனது நண்பன் ஒருவனிடம் விசாரித்தான்.நண்பன், சந்திரன் முன்னைப் போலில்லை ரொம்பவும் மாறிப் போய்விட்டான். »»


கவிதை: திருப்பம்

சாலைகள் திருப்பமின்றி
சரியே நீண்டிருந்தால்தஞ்சையும், பாளையும்
பார்த்திட இயலுமோ?

பூக்களில் திருப்பம்
காயாய் முடியும்
காய்களின் திருப்பம்
கனியாய் முடியும்

பூமியின் திருப்பத்தால்
பொழுதுகள் விடியும்
பொழுதுகள் மாற்றம்
பூமியில் தூக்கம்

வாழ்வினில் திருப்பம்
ஆண்டவர் விருப்பம்
வராதவர் வாழ்வினில்
ஆயிரம் குழப்பம்

S.M.சுரேஷ், புதுக்கோட்டை