உதவி செய்வது யார்? என் பெயர் மகிமை தாஸ். கர்நாடக பகுதியில் ஓர் காண்ட்ராக்டர் »»
தாலந்துகள்

ஒரு தலைவரானவர் தன்னுடைய சொந்த தாலந்துகள் மற்றும் திறமைகளை புரிந்துக் கொள்ள வேண்டும் »»

சாது சுந்தர்சிங்

சாது சுந்தர்சிங் ஒருமுறை தன் நண்பருடன் இரவு நேரத்தில் கடும் குளிரில் இமயமலைப் பகுதியில் ஒரு கிராமத்தை நோக்கி »»


சிறுகதை: உல்லாசப் பறவை

சூரியன் மறைந்து கொண்டிருந்தான்... நட்சத்திரங்களும் வானத்தில் தோன்ற ஆரம்பித்தன. லதா வானத்தை நோக்கினாள். கருமேகங்கள் நிலவையும், நட்சத்திரங்களையும் மறைத்தன.லதா வித்தியாசமானவள். தானே தன் வாழ்வை நடத்த வேண்டும் என்ற துடிப்போடு காணப்பட்டாள் »»


கவிதை: தாலந்து

சாலைகள் திருப்பமின்றி
சரியே நீண்டிருந்தால்
தஞ்சையும், பாளையும்
பார்த்திட இயலுமோ?

பூக்களில் திருப்பம்
காயாய் முடியும்
காய்களின் திருப்பம்
கனியாய் குவியும்

பூமியின் திருப்பத்தால்
பொழுதுகள் விடியும்
பொழுதுகள் மாற்றம்
பூமியில் தூக்கம்

வாழ்வினில் திருப்பம்
ஆண்டவர் விருப்பம்
வராதவர் வாழ்வினில்
ஆயிரம் குழப்பம்

- S.M. சுரேஷ், புதுக்கோட்டை