உதவி செய்வது யார்? என் பெயர் மகிமை தாஸ். கர்நாடக பகுதியில் ஓர் காண்ட்ராக்டர் »»
தாலந்துகளை

மனித வள மேம்பாட்டு மேலாளரின் பணிகளில் ஒன்று நபர்களிடம் உள்ள திறமையை கண்டறிதல் ஆகும்.மக்களினால் இயற்கையாகவே சில »»

உங்கள் சிந்தனைக்கு

1927 ஆம் ஆண்டு மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் அசிபி என்னும் கறுப்பு இன மனிதன் ஒருவன் ஒரு வித மஞ்சள் காய்ச்சல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டான் »»


சிறுகதை: சூடா ஒரு டீ

நேற்று வேட்டையிலே ஒரு முயலடிச்சு, கோணிப்பைக்குள்ளே போட்டுக் கட்டிக்கொண்டு வந்துக்கிட்டிருந்தேன். உன் மகன் முத்து எதிக்க வந்தான். பெரியய்யா, கோணிப்பைக்குள்ளே என்ன கிடக்குன்னு விசாரிச்சான் »»


கவிதை:ஓடும் காலம் சிந்திக்கும் காலமல்ல

இது
செயல்படும் காலம்
உறங்கும் காலம் அல்ல - இது
விழித்தெழும்பும் காலம்.
இருளில் நடக்கும் காலம் அல்ல - இது
ஒளியில் நடக்கும் காலம்.

சாட்சி கூறும் காலம் அல்ல - இது
சாட்சியாய் வாழும் காலம்.
இரத்த சாட்சிகளைப் பார்க்கும் காலம் அல்ல - இது
இரத்த சாட்சிகளாக மாறும் காலம்.
இழி பொருளுக்குப் பணம் செலுத்தும் காலம் அல்ல - இது
ஆத்தும ஆதாயத்துக்கு பணம் செலுத்தும் காலம்.
ஆக - தேவனை விட்டு ஓடும் காலம் அல்ல - இது
பாவத்தை விட்டு ஓடும் காலம்!
- நவரத்தினம்