பாரத்தை …! என் தகப்பனார் ஒரு பள்ளியின் »»
Book Review :The Meaning of Marriage

Timothy Keller and his wife Kathy write this splendid book drawing from three roots: their marriage of 37 years; pastoral ministry among millions of single adults and the Bible. »»

உங்கள் சிந்தனைக்கு

ஒரு முறை பணக்கார வாலிபன் ஒருவன் பொழுதைப்போக்க மீன் பிடிக்க ஆசைப்பட்டான். அதற்காக விலை உயர்ந்த »»


சிறுகதை:சூடா ஒரு டீ

அதிகாலை, குளிர்நேரம், காபி குடிப்பதற்காக தர்மநாதன் டீக்கடைக்குள் நுழைந்தான். சூடான டீயை ஊதி ஊதிக் குடித்துக்கொண்டிருந்தார் வேட்டைக்காரர் வீரையா “வாப்பா, தர்மம், நேற்று கேலிக் கூத்தைக் கேட்டியா? ஓரே தமாஷ்!” »»கவிதை: என் தடங்கள்

உள்ளத்தில்
இன்று பிறந்தார் இயேசு
பொறுமை
சமாதானத்தோடு
சமரசம் செய்தன
தயை மணமுடிக்க
நற்குணம் மலர்ந்தது
தன்னடக்கம்
சிந்தையோடு
கரம்பிடிக்க
விசுவாச ஓட்டத்தோடு
என் ஆண்டவரை
நோக்கி
என் தடங்கள்
கால் பதித்தன
களிமண்ணாகினேன்
குயவன் கையில்
உகந்த பாத்திரமாய்
என்னை வனைந்து கொள்ள
இன்று
பிறந்தார் இயேசு...
ஆம் இன்று...
கனிகொடுக்கிறேன்
பல சுவைகளுடன்

- எல்சரா