மூன்று பிள்ளைகள்!? மங்களுருக்கு அருகில் உள்ள »»
Canoeing

Meriwether Lewis and William Clark were commissioned by President Thomas Jefferson in 1803 to the most direct »»

உங்கள் சிந்தனைக்கு

பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு நிறுவனம் ஆப்பிரிக்காவில் காலணி விற்பனையில் ஈடுபடும் எண்ணத்துடன் »»


சிறுகதை:மகனின் சாமர்த்தியம்

எந்தக் காரியத்தை பூபாலராயர் செய்தாலும் அதில் சுயநலம் ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும். நூறு ரூபாய் செலவில் கோவிலுக்கு முன்பாக ஒரு பல்ப் வாங்கிப் போட்டுவிட்டு, ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வால்போஸ்ட்டு போட்டு இருளை வென்ற எங்க பூபாலராயர் வாழ்க! என்று தெரு வெங்கும் விளம் பரப்படுத்தியவர் அவர் »»


கவிதை: உள்ளத்தில் கருத்தரி

உன்னதர் மகிமை
உதறித்தள்ளி
உலகக் குடிலை உய்விக்க
மானிடக் கோலத்தில் இறைக்குழந்தை
மண்ணில் தவழ்ந்திடும்
உலகின் மையப்புள்ளியில்
மரியின் கருவாய் கற்பகத் தருவாய்
நச்சு உலகைப் பிஞ்சுக் கரத்தால்
துடைத்து போட்டார்

வறிய நெஞ்சங்களே
வளமை கொஞ்சிட
வாழ்வின் வள்ளலை
உள்ளத்தில் கருத்தரி
காரிருள் துடைத்தெறி

-- முனைவர் ஆ. ஜான் துரை