என் மகன் படிக்கவில்லை நான் ஓர் விஞ்ஞானி. »»
Book Review:Life’s Lessons Learned and Kingdom Values Applied

S. D. Ponraj has served as cross cultural missionary in Gujarat and Bihar, more than five decades »»

உங்கள் சிந்தனைக்கு

குற்றம் செய்ததாகக் கண்டு பிடிக்கப்பட்ட போர் வீரன் ஒருவன் மாவீரன் அலெக்சாண்டர் முன் கொண்டு வரப்பட்டான் »»


சிறுகதை:இந்தக் கோபம் எதற்கு?

அப்பப்பா, இந்த மாதிரிச் சாமான்களுக்குக் கிராக்கி வந்தால் ஒரே அலைச்சல்தான். சாமான் செய்றவன் பதுக்குகிறானோ, வாங்கி விற்கிறவன் பதுக்குகிறானோ, யார் கண்டது? ஒன்றை வாங்கி உபயோகிச்சிட்டோமானால் வேறு வாங்க மனது நோங்கமாட்டேங்குது. »»
கவிதை:(ஹைகூ கவிதை)
பேதுரு எங்கே?

கரங்களில் கறைகள்
கழுவச் சென்றான் கவர்னர்
இயேசுவை
சிலுவையில் அறைய


சேவகர் இங்கே
சேவலும் அங்கே - ஆனால்
பேதுரு எங்கே?

- Bro.Jasir Paul