முழு பலத்தோடே நான் ஒரு அரசு அலுவலகத்தில் Steno வாக இருக்கிறேன். என்னுடைய அலுவலகத்திற்கு »»
எப்படி மரிக்கக்கூடாது?

மரணம் ஜனனத்திற்கு முன்பே முடிவு செய்யப்பட்ட ஒன்று என்பது ஆத்திக வாதிகளின் நம்பிக்கை. மரணம் »»

உங்கள் சிந்தனைக்கு

உலகப் புகழ் பெற்ற விஞ்ஞானி ஒருவர் ஒரு நாள் சோர்வுடன் தன் வீட்டுத் தோட்டத்தில் உட்கார்ந்து ஓய்வெடுத்துக் கொண்டு »»


சிறுகதை:சூடா ஒரு டீ

அதிகாலை, குளிர்நேரம், காபி குடிப்பதற்காக தர்மநாதன் டீக்கடைக்குள் நுழைந்தான். சூடான டீயை ஊதி ஊதிக் குடித்துக்கொண்டிருந்தார் வேட்டைக்காரர் வீரையா. “வாப்பா, தர்மம், நேற்று கேலிக் கூத்தைக் கேட்டியா? ஓரே தமாஷ்!” »»
தாலந்து

நறுமணம் தரும்
பூமலராய்விண்ணை முட்டி
மண்ணில் எழும்பும்
கரகோஷம்!
கண்ணை மூடி
கனவில் மிதந்து
விண்ணில் எழும்பும்
மனராட்டினம்!
பலமும் அல்ல
பராக்கிரமும் அல்ல
மனிதத் துகல்களை உருவாக்கி
கடவுள் செய்யும்
விதையிது!

-- குமிழி