என் வேலை ஏ.எம்.ஐ.இ. படித்திருக்கிற எனக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை. நான் ஊருக்கு »»
தொடர்:தலைவர்கள்

‘மென்டரிங் - கிரேக்க பதத்தில் இந்த வார்தையின் பொருள் நிலைத்திருத்தல்... இது எதை குறிகின்றது என்றால் ஒரு வாலிபன் மற்றும் ஒரு பெரியவருக்கு »»

சிந்தனைக்கு: பரதேசி

பல நாடுகளைச் சுற்றிப் பார்க்கச் சென்ற கிறிஸ்தவர் ஒருவருக்கு பரிசுத்தவான் ஒருவர் வாழும் இடத்துக்குச் செல்லும் வாய்ப்புக் கிட்டியது. தான் »»


சிறுகதை: புத்தி

“அம்மா எக்ஸ்னோரா பணம்மா”. வாசலில் நின்றிருந்த கேசவனிடம் பணத்தைக் கொடுத்துவிட்டு, “ரசீது கொடுக்கறதே இல்ல, பணம் மட்டும் வாங்கிட்டு போற என்றேன். “வருஷத்துக்கு ரெண்டு ரசீதுதாம்மா, »»விடியலை நோக்கி

தலைமுறைகளை
முதுகில் சுமந்த
இந்த ஜீவன்கள்
இப்போது
கண்ணீரின் விளிம்பில்..
தன் பெயரையே
மறந்த இந்த
வனாந்திரத்தில்
அன்பை சுவாசிக்க
ஏங்கும் உள்ளங்கள்...
இயேசுவின்
மலைப்பிரசங்கம்
டிவியில் முழங்க
இன்னோரு
விடியலை நோக்கி
அங்குலம்.. அங்குலமாய்...