சிறிய பெட்டிக்கடை ஆந்திரப்பிரதேசத்தில் குண்டூர் அருகில், கிராமம் ஒன்றில் பிறந்து »»
தலைவர் என்பவர்

அவர்கள் எல்லாரும் பார்வை இல்லாதவர்கள். அவர்களில் அநேகருக்கு பிறவியிலிருந்தே பார்வை »»

உங்கள் சிந்தனை

ஒரு நத்தை மெதுவாக ஏறிக் கொண்டிருந்தது. சிறிது நேரத்தில் செடியின் உச்சியை அடைந்த நத்தை »»


சிறுகதை: திருப்பம்

நண்பன், சந்திரன் முன்னைப் போலில்லை ரொம்பவும் மாறிப் போய்விட்டான். முன்பெல்லாம் மாலை நேரங்களில்அவனை பஸ் ஸ்டாண்டுப் பக்கந்தான் பார்க்கலாம். ஆரிய பவனில் டிபன், காபி! பிறகு வெற்றிலைப்பாக்குப் »»


கவிதை:உன்னைத் தேடி

கடலைத் தேடி நதிகள்
ஒடுகின்றன
ஒளியைத் தேடி மலர்கள்
சாய்கின்றன
நீரைத் தேடி வேர்கள்
நிற்கின்றன
மலரைத் தேடி வண்டுகள்
பறக்கின்றன
பொருளைத் தேடி மனிதன்
அலைகின்றான்
அகிலமெல்லாம் படைத்த
இறைவா நீர்
எனைத் தேடி வந்ததேன்

-- c.அன்பு, வேலூர்