என் ஜனங்கள்..? 9 ஆண்டுகளுக்கு முன் எனக்கு திருமணம் ஆயிற்று. அன்பாய் நேசிக்கிறவர் »»
பிள்ளைகளின் கடமை

உன் வாழ்நாள் நீடித்திருப்பதற்கு உன் பெற்றோரை மதி கீழ்படி. அவர்களின் புத்தியைத் தள்ளாதே »»

உங்கள் சிந்தனைக்கு

ஒரு முறை பணக்கார வாலிபன் ஒருவன் பொழுதைப்போக்க மீன் பிடிக்க ஆசைப்பட்டான் »»


சிறுகதை: சினேகம்

என் வீட்டருகில் இருக்கும் ஒரு பெண் யாருடனும் பழக மாட்டாள், அவள் உறவினர் அனேகர் சென்னையிலேயே இருந்தாலும் யாருடனும் பேசக்கூடமாட்டாள். என் வேலைக்காரம்மாதான் அங்கும் வேலை செய்கிறாள் »»


கவிதை:திருப்பம

சாலைகள் திருப்பமின்றி
சரியே நீண்டிருந்தால்
தஞ்சையும், பாளையும்
பார்த்திட இயலுமோ?

பூக்களில் திருப்பம்
காயாய் முடியும்
காய்களின் திருப்பம்
கனியாய் குவியும்

பூமியின் திருப்பத்தால்
பொழுதுகள் விடியும்
பொழுதுகள் மாற்றம்
பூமியில் தூக்கம்

வாழ்வினில் திருப்பம்
ஆண்டவர் விருப்பம்
வராதவர் வாழ்வினில்
ஆயிரம் குழப்பம்
- S.M. சுரேஷ், புதுக்கோட்டை