"வைராக்கியம்..?!" ஹைதராபாத் பட்டணத்தில் கால் சென்டரில் வேலை செய்கின்ற நான் »»
ஜெபம் (பாகம்: 1)

கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் ஜெபத்திற்கு மிக குறைந்த முன்னுரிமையே அளிக்கப்படுகின்றது »»

உங்கள் சிந்தனைக்கு

ஒரு முறை பணக்கார வாலிபன் ஒருவன் பொழுதைப்போக்க மீன் பிடிக்க ஆசைப்பட்டான் »»


சிறுகதை: உல்லாசப் பறவை

சூரியன் மறைந்து கொண்டிருந்தான்... நட்சத்திரங்களும் வானத்தில் தோன்ற ஆரம்பித்தன. லதா வானத்தை நோக்கினாள். கருமேகங்கள் நிலவையும், நட்சத்திரங்களையும் மறைத்தன. »»


கவிதை:உயிர்த்தெழுந்தார்

பாவத்தின் தண்டனை
வெல்லப்பட
சாத்தானின் கிரியைகள்
அழிக்கப்பட
இறைவனின் நீதி சரிசெய்யப்பட
இறை அன்பு ஊற்றப்பட
மனுக்குலம் மீண்டும்
இறைவனோடு இணைய
பருகினார் பிதாவின் பாத்திரத்தை
வெற்றியோடு உயிர்த்தெழுந்தார்
மூன்றாம் நாளில்

- சகோதரி லிடியா பிரியதர்ஷினி சேலம் - 9