அரிய பாடம்....? நான் ஒரு மருத்துவர். எங்களுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை, இரு ஆண் பிள்ளைகள், »»
ஆசீர்வாதம் எதற்கு?

யோசேப்பை தேவன் ஆசீர்வதித்து உயர்த்தினார். அதற்கு ஒரு தேவ நோக்கம் இருந்தது. யோசேப்பிற்கு ஒரு நல்ல நிலையையும் கனத்தையும் கொடுப்பதல்ல »»

உங்கள் சிந்தனைக்கு

பல நாடுகளைச் சுற்றிப் பார்க்கச் சென்ற கிறிஸ்தவர் ஒருவருக்கு பரிசுத்தவான் ஒருவர் வாழும் இடத்துக்குச் செல்லும் வாய்ப்புக் கிட்டியது. தான் சந்திக்கப் »»


சிறுகதை: விசாரித்துப் பாருங்கள்

சின்னத்துரை நடையாய் நடந்து கற்பகம் மிட்டாய்க் கடையில் வேலை தேடிக் கொண்டான். அடேயப்பா, எவ்வளவு அலைச்சல்! காலையில் ஏழு மணிக்கு எழுந்திருந்து மூன்று கிலோ மீட்டர் நடந்து, எட்டு மணிக்கே கடை திறக்க இனி ஓட வேண்டாம்! »»
ஓடும் காலம்


சிந்திக்கும் காலமல்ல - இது
செயல்படும் காலம்
உறங்கும் காலம் அல்ல - இது
விழித்தெழும்பும் காலம்.
இருளில் நடக்கும் காலம் அல்ல - இது
ஒளியில் நடக்கும் காலம்.

சாட்சி கூறும் காலம் அல்ல - இது
சாட்சியாய் வாழும் காலம்.
இரத்த சாட்சிகளைப் பார்க்கும் காலம் அல்ல - இது
இரத்த சாட்சிகளாக மாறும் காலம்.
இழி பொருளுக்குப் பணம் செலுத்தும் காலம் அல்ல - இது
ஆத்தும ஆதாயத்துக்கு பணம் செலுத்தும் காலம்.
ஆக - தேவனை விட்டு ஓடும் காலம் அல்ல - இது
பாவத்தை விட்டு ஓடும் காலம்!

- நவரத்தினம்