உங்களுக்காக ஒருவர் மரித்தார்

உங்களுக்காக ஒருவர் மரித்தார். நீங்கள் இதை அறியாமல் இருந்தாலும் உங்களுக்காக ஒருவர் மரித்தார். யார் இவர்? எப்படி மரித்தார்? அவரே உங்களை படைத்தவர். அவர் உங்களை மாத்திரமல்ல இந்த உலகத்தையே சிருஷ்டித்தவர். அவர் உங்களை நேசிக்கிறார். அவர் ஒருவரே உண்மையான கடவுள் அவர்தான் இயேசு கிறிஸ்து. 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக கொல்கொதா என்ற மலையில் எருசலேம் என்ற பேர் பெற்ற நகரில் மர சிலுவையில் 3 ஆணிகளால் அடிக்கப்பட்டு அகோர மரணமடைந்தார். சிலுவை மரணம் ஒரு கொடூர தண்டனை. அன்றைய ரோமர் சாம்ராஜ்யத்தில் கொலை, கொள்ளை செய்தவர்களை இப்படி தண்டிப்பார்கள். ஒரு மனிதன் சிலுவை மரணத்துக்கு ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டால் காவலாளிகள் அவனை அடித்து, வேதனை உண்டாக்குவார்கள். அவர்களை எவ்வளவு கொடூரமாக தண்டித்தாலும் அவர்களுக்காக பரிந்து யாரும் வரமாட்டார்கள். கடைசியாக அவர் தோளில் சிலுவை சுமத்தி குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு சென்ற பின் அவன் ஆடைகளை களைந்து சிலுவையில் படுக்க வைத்து »»


உங்களுக்கு சமாதானம்

ஒரு மனோதத்துவ மருத்துவரிடத்திலே ஒரு மனிதன் வந்தான். “என் உள்ளத்திலே சந்தோஷமோ, சமாதானமோ இல்லை; கவலையும், வெறுப்பும் எப்பொழுதும் என் உள்ளத்திலிருக்கிறது; நான் சந்தோஷமாயிருக்க எனக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்கள்” என்றான். மருத்துவர் அவனிடம் “நமது பட்டணத்தில் ஒரு சர்க்கஸ் நடைபெறுகிறது; அதில் ஒரு கோமாளி வந்து, எல்லோரையும் சிரிக்க வைக்கிறான். அவனைப் பார்த்து, அவன் பேசுவதைக் கேட்டு சிரிக்காதவர்களே இல்லை. நீயும் அங்கு செல், சில மணி நேரம் உன் கவலையை மறந்து சந்தோஷமாய் இருக்கலாம்” என்று ஆலோசனை கூறினார். வந்திருந்த மனிதன் சொன்னான்; “நான்தான் அந்தக் கோமாளி. ஆயிரமாயிரமான மக்களை சிரிக்க வைத்து சந்தோஷப்படுத்துகிற அந்தக் கோமாளி நான்தான். மற்றவர்களுக்கு முன்பாக சந்தோஷமாக நடித்து அவர்களைச் சிரிக்க வைக்கிறேன், என் உள்ளத்திலோ சமாதானமற்ற நிலை” என்று கூறின போது மருத்துவர் செய்வதறியாது திகைத்தார். »»

Social Share