இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார்

என்னை நேசிக்க யார் இருக்கிறார்கள்? இந்த உலகத்தில் உண்மையாய் அன்பு காட்ட யாருமில்லையே!” என்று உன் உள்ளம் அன்புக்காக ஏங்குகிறதல்லவா?,“என் கணவர் என்னை நேசிப்பதில்லை, என் மனைவி என்னை மதிப்பதில்லை, என் பிள்ளைகள் என்னை கவனிப்பதில்லை. பெற்றோரும் எனக்காக கவலைப்படுவதில்லை. எனக்காக இந்த உலகத்தில் யார் இருக்கிறார்கள்? என்று உன் உள்ளம் கலங்குகிறதல்லவா?” நன்பனே, நீ கலங்காதே!.இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார்.ஆம், நீ யாராக இருந்தாலும், எந்த நிலையில் இருந்தாலும், எந்த மதத்தை சேர்ந்திருந்தாலும், இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார்.உன்னை அவர் நேசித்தபடியினால் இந்த உலகத்தை படைத்து, காத்து வருகிற அவர் உன்னை போல ஒரு எழை மனிதனாய் இந்த உலகத்தில் அவதரித்தார். உன் தோளின் மேல் தன் கரத்தை வைத்து, “நான் உன்னை நேசிக்கிறேன்” என்று உனக்கு சொல்வதற்காகவே அவர் இந்த உலகத்தில் எழை கோலமெடுத்தார்.இதோடு அவர் நிற்கவில்லை; »»


சுகமாக வேண்டுமென்று விரும்புகிறாயா?

சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எருசலேம் என்னும் பட்டணத்தில் பெதஸ்தா எனப்பட்ட குளம் இருந்தது. அந்தக் குளத்தின் கரையில் ஜந்து மண்டபங்கள் கட்டப்பட்டிருந்தன. அவைகளில் குருடர், சப்பாணிகள், சூம்பின உருப்புடையவர்கள் முதலான வியாதிகாரர்கள் அநேகர் படுத்திருந்து தங்கள் சுகத்திற்காக ஏங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள்.முப்பத்தெட்டு வருஷம் வியாதி கொண்டிருந்த மனிதன் அங்கே படுத்துக் கொண்டிருந்தான். இந்த மனிதனுடைய நிலைமை மிகவும் பரிதாபமாய் இருந்தது. இந்த மனிதனைக் குறித்து ஆராயும்போது, முதலாவது இவன் நெடுநாட்கள் வியாதியுள்ளவனாய் இருந்தான். ஒன்று இரண்டு வருடங்கள் அல்ல, முப்பத்தெட்டு வருடங்கள் படுக்கையில் கிடந்த உறுப்புகள் செயலற்று போயிருந்தன.இரண்டாவதாக இந்த மனிதன் உதவியற்றவனாய் இருந்தான். இவனை ஆரம்பத்தில் கவனித்துவந்தவர்கள் இவனுக்கு உதவி செய்து சலித்து போனார்கள். இப்போழுது உதவி செய்ய யாரும் முன்வரவில்லை. »»

Social Share