பிறருடைய புகழ்ச்சி

உங்களைப் போன்ற நல்லவரை நான் பார்த்ததேயில்லை என்றாராம் ஒருவர்

Happy Home Secrets

As long as Adam & Eve did God’s will,they were the Happiest Couple.Do God’s Will always.God’s Ruling was evident


கேள்வி-பதில்: கணவர் மேல் மரியாதையில்லை

கேள்வி:என் பெயர் ஜெபமேரி. என் நெருங்கிய கல்லூரி தோழியிடம் பலவருடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் தொடர்பு ஏற்பட்டது. கடந்த இரண்டு வருடங்களாக , வாரம் ஒரு தடவையாவது போனில் பேசிக்கொள்வோம். எங்கள் துக்கங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுவோம்.போன வாரம் என் தோழி வீட்டிற்கு குடும்பத்தினருடன்


கூட்டலும் கழித்தலும்

கணவன் மனைவியிடையே வென்றிடும் எண்ணம் வேண்டாம் விட்டுக் கொடுப்பதே கூட்டல்,மனைவி / கணவருக்கு பிடிக்காத முன் நாளின் சிநேதிதர் /சிநேகிதிகளை கழித்து விட வேண்டும், ''''நான் தனிமையில்தான் இருப்பேன்'''' என்ற எண்ணத்தைக் கழித்துவிட்டு, கணவர்/ மனைவியின் புதிய உறவுக்காக நேரத்தை கூட்டிக்