புதிய சூழ்நிலை

புதிய ஒரு பொறுப்பை ஏற்கும்போதும், புதிய ஒரு சூழ்நிலையைக் காணும்போதும்

பிரோனோகிராபி

வலைத்தளங்களில் அதிக அளவில் பார்க்கப்படுகிற வலைத்தளம் பிரோனோகிராபி


கேள்வி-பதில் : தனிமையின் கொடுமை

கேள்வி:எனக்கு திருமணமாகி 8 மாதங்கள் ஆகின்றன. சிறிய ஊரில் பிறந்த நான், படிப்பு முடித்தவுடன் கோவையில் சொந்தமாக நிறுவனம் வைத்திருப்பவருக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்தார்கள். பற்பல கனவுகளுடன் வந்த எனக்கு, இந்த 8 மாதங்களில் வீடு மட்டும் தான் என்று தெரிந்துபோனது.


இன்முகத்துடன்

1.மாமனார், மாமியாருக்கு உணவு சமைத்து, சரியான நேரத்தில், இன்முகத்துடன், நீங்களே அன்புடன் பரிமாறி, பாசத்தை, வளர்க்கலாமே, 2.சுகவீனமான நேரங்களில், முகங்கோணாமல், தாய், தகப்பனைக் கவனிப்பது போல, பாசத்துடன் அவர்களை கவனிப்பதை உங்கள் வீட்டார் பார்த்து மனம்