தாழ்மையில் தழைத்திட

இளவயதுகளிலே இயேசுவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு

இணைந்தே நடப்போம்

இரு வேறுப்பட்ட குடும்ப பின்னணியத்தில் வளர்ந்த நீங்கள் திருமணம் செய்த பின்


கேள்வி-பதில் : கோபப்படுகிறேன்

கேள்வி: அன்பு சகோதரிக்கு எனக்கு வயது 42. திருமணமாகி பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். நான் அடிக்கடி கோபப்படுகிறேன் அதனால் குற்ற உணர்வுக்குள்ளாகிறேன். எனக்கு உங்கள் ஆலோசனை வேண்டும்.


பிள்ளைகள், சகோதர சகோதரிகளின் கடமைகள்

உன் வாழ்நாள் நீடித்திருப்பதற்கு உன் பெற்றோரை மதி கீழ்படி. அவர்களின் புத்தியைத் தள்ளாதே போன்ற வேதாகமப் போதனைகளை பிள்ளைகள் அறிந்திருக்க வேண்டும். அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம்