மனப்பாங்கு

நீ தீமையானதைப் பின்பற்றாமல்…

Husbands : Be Special...!

குடும்பமாக, எளிய சுற்றுலா செல்லவும்


கேள்வி-பதில் :பிள்ளைகளிடையே சண்டை

கேள்வி: எனக்கு 3 குழந்தைகள். வயது 4, 8 மற்றும் 12. நான் அவர்களுடன் பழகும் போதும், அவர்களின் சண்டையை சரி செய்யும் போதும், யார் பக்கமும் சாயாமல் நடுநிலையிருந்து செயல்படுகிறேன்


"என் திருமணம்...!"

என் வாழ்க்கை துணைவிக்காக என் 22 வயதில் இருந்தே ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன் கல்லூரி நாட்களிலும், பெண்களோடு பழகும் விஷயத்தில் என்னை கறைப்படுத்திக் கொள்ளாத வண்னம் தேவன் என்னை பாதுகாத்தார்