புரிந்து கொள்வதே தேவை

லாசருவை உயிரோடு எழுப்பச் சென்ற இயேசு அவனுடைய

‘எப்படி தடுத்திருக்கலாம்..?’

நான் ஓர் போதகர்.. மிஷனரி இயக்கம் ஒன்றில் முன்னேற்ற


கேள்வி - பதில் :என் சந்தோஷத்துக்கு எதிரி

கேள்வி :கிராமத்தில் பிறந்து படித்து வளர்ந்த நான், தற்போது கணவர், மூன்று குழந்தைகளுடன் கோயம்புத்தூரில் சொந்த வீட்டில் வசிக்கிறேன். கூப்பிடு தொலைவில்


10 Marriage Killers

With pressures of modern lifestyle and demanding careers, marriage is often in the back burners for the urban families. Marriages do not crumble overnight. Neither do we get married with an idea of dissolving it in few years. Marriages slowly crumble over a period of time