அதிகாலை நேரம்
Fr. Berchmans

அதிகாலை நேரம் (அரசாளும் தெய்வம்)
அப்பா உம் பாதம் ஆர்வமாய் வந்திருக்கிறேன்
உம் நாமம் சொல்லி ஓய்வின்றிப் பாடி
உள்ளம் மகிழ்ந்திருப்பேன்
 
1.   கூக்குரல் கேட்பவரே நன்றி நன்றி ஐயா
குறைகளைத் தீர்ப்பவரே நன்றி நன்றி ஐயா
 
2.   பெலனே கன்மலையே
பெரியவரே என் உயிரே
 
3.   நினைவெல்லாம் அறிபவரே
நிம்மதி தருபவரே
 
4.   நலன்தரும் நல்மருந்தே
நன்மைகளின் ஊற்றே
 
5.   மரணத்தை ஜெயித்தவரே நன்றி நன்றி ஐயா
மன்னா பொழிந்தவரே நன்றி நன்றி ஐயா
 
6.   விண்ணப்பம் கேட்பவரே
கண்ணீர் துடைப்பவரே

 


Athikaalai Naeram
Fr. Berchmans


Athikaalai Naeram (arasaalum Theyvam)
Appaa Um Paatham Aarvamaay Vanthirukkiraen
Um Naamam Solli Ooyvinrip Paati
Ullam Makizhnthiruppaen
 
1. Kuukkural Kaetpavarae Nanri Nanri Aiyaa
Kuraikalaith Theerppavarae Nanri Nanri Aiyaa
 
2. Pelanae Kanmalaiyae
Periyavarae En Uyirae
 
3. Ninaivellaam Aripavarae
Nimmathi Tharupavarae
 
4. Nalantharum Nalmarunthae
Nanmaikalin Uurrae
 
5. Maranaththai Jeyiththavarae Nanri Nanri Aiyaa
Mannaa Pozhinthavarae Nanri Nanri Aiyaa
 
6. Vinnappam Kaetpavarae
Kanneer Thutaippavarae