அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும்
Fr. Berchmans

அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும்
இந்த லேசான உபத்திரவம்
சோர்ந்து போகாதே - நீ

1. உள்ளார்ந்த மனிதன் நாளுக்கு நாள்
புதிதாக்க படுகின்ற நேரமிது சோர்ந்து

2. ஈடு இணையில்லா மகிமை
இதனால் நமக்கு வந்திடுமே

3. காண்கின்ற உலகம் தேடவில்லை
காணாதப் பரலோகம் நாடுகிறோம்

4. கிறிஸ்துவின் பொருட்டு நெருக்கப்பட்டால்
பாக்கியம் நமக்கு பாக்கியமே

5. மன்னவன் இயேசு வருகையிலே
மகிழ்ந்து நாமும் களிகூருவோம்

6. மகிமையின் தேவ ஆவிதாமே
மண்ணான நமக்குள் வாழ்கின்றார்


Athi Seekkirathil Neengi Vidum
Fr. Berchmans

Athi Seekkiraththil Neenkivitum
Intha Laesaana Upaththiravam
Soernthu Poekaathae - Nee

1. Ullaarntha Manithan Naalukku Naal
Puthithaakka Patukinra Naeramithu Soernthu

2. Eetu Inaiyillaa Makimai
Ithanaal Namakku Vanthitumae

3. Kaankinra Ulakam Thaetavillai
Kaanaathap Paraloekam Naatukiroem

4. Kiristhuvin Poruttu Nerukkappattaal
Paakkiyam Namakku Paakkiyamae

5. Mannavan Iyaesu Varukaiyilae
Makizhnthu Naamum Kalikuuruvoem

6. Makimaiyin Thaeva Aavithaamae
Mannaana Namakkul Vaazhkinraar