அகிலமெங்கும் செல்லுவோம்

அகிலமெங்கும் செல்லுவோம்

1.   அகிலமெங்கும் செல்ல வா
     ஆண்டவர் புகழை சொல்ல வா
    மீட்பின் ஆண்டவர் அழைக்கிறார்
    கீழ்படிந்து எழுந்து வா - 2
 
ஆழத்தில் அழத்தில் ஆழத்தில் வலை வீசவா
ஆயிரமாயிரம் மனங்களை
ஆண்டவர் அரசுடன் சேர்க்க வா
திருச்சபையாய் இணைக்க வா

2.   தேவை நிறைந்த ஓர் உலகம்
     தேடி செல்ல தருணம் வா
    இயேசுவே உயிர் என முழங்கவா
    சத்திய வழியை காட்ட வா - 2

3.  நோக்கமின்றி அலைந்திடும்
     அடிமை வாழ்வு நடத்திடும்
     இளைஞர் விலங்கை உடைக்க வா
    சிலுவை மேன்மையை உணர்த்த வா - 2


Akilamenkum Selluvoem

 Akilamenkum Selluvoem

1. Akilamenkum Sella Vaa
    Aantavar Pukazhai Solla Vaa
    Meetpin Aantavar Azhaikkiraar
   Keezhpatinthu Ezhunthu Vaa - 2
 
Aazhaththil Azhaththil Aazhaththil Valai Veesavaa
Aayiramaayiram Manankalai
Aantavar Arasutan Saerkka Vaa
Thirussapaiyaay Inaikka Vaa

2. Thaevai Niraintha Oor Ulakam
    Thaeti Sella Tharunam Vaa
    Iyaesuvae Uyir Ena Muzhankavaa
    Saththiya Vazhiyai Kaatta Vaa - 2

3. Noekkaminri Alainthitum
   Atimai Vaazhvu Nataththitum
   Ilaignar Vilankai Utaikka Vaa
   Siluvai Maenmaiyai Unarththa Vaa - 2