இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார்

இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார்
ஓசன்னா கீதம் பாடுவோம்
வேகம் சென்றிடுவோம்
ஓசன்னா ஜெயமே (2)
ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே

1.அல்லேலூயா துதி மகிமை – என்றும்
அல்லேலூயா துதி மகிமை
இயேசு ராஜா எங்கள் ராஜா (2)
என்றென்றும் போற்றிடுவோம்
ஓசன்னா ஜெயமே (2)
ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே

2.துன்பங்கள் சூழ்ந்து வந்தாலும்
தொல்லை கஷ்டங்கள் தேடி வந்தாலும்
பயமுமில்லை கலக்கமில்லை
கர்த்தர் நம்முடனே
ஓசன்னா ஜெயமே (2)
ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே

3.யோர்தானின் வெள்ளம் வந்தாலும்
எரிகோ கோட்டை எதிர் நின்றாலும்
பயமுமில்லை கலக்கமில்லை
மீட்பர் நம்முடனே
ஓசன்னா ஜெயமே (2)
ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே


Yes Raaja Munnae Selhirar

Iyaesu Raajaa Munnae Selkiraar
Oosannaa Keetham Paatuvoem
Vaekam Senrituvoem
Oosannaa Jeyamae (2)
Oosannaa Jeyam Namakkae

1.allaeluuyaa Thuthi Makimai – Enrum
Allaeluuyaa Thuthi Makimai
Iyaesu Raajaa Enkal Raajaa (2)
Enrenrum Poerrituvoem
Oosannaa Jeyamae (2)
Oosannaa Jeyam Namakkae

2.thunpankal Suuzhnthu Vanthaalum
Thollai Kashtankal Thaeti Vanthaalum
Payamumillai Kalakkamillai
Karththar Nammutanae
Oosannaa Jeyamae (2)
Oosannaa Jeyam Namakkae

3.yoerthaanin Vellam Vanthaalum
Erikoe Koettai Ethir Ninraalum
Payamumillai Kalakkamillai
Meetpar Nammutanae
Oosannaa Jeyamae (2)
Oosannaa Jeyam Namakkae