இயேசு திருநாமம் ஈய உயர்

இயேசு திருநாமம் ஈய உயர் மகிமையில் ஜெய மகிழ்
இயேசு திருநாமம் எனக்குயிரே
ஆசீர்வாதம் தாரும் ஆசீர்வாதம் தான்
ஆசீர்வாதம் பேசுருபாதம் மேசியா நீர் தான்
- இயேசு … எனக்குயிரே

1. இந்த சபையோரும் உன் செயலாம்
இதை நன்றுணர்ந்தே – புகழ்
நெஞ்சமே கொண்டாடி என்றும் போற்றவே (2)
மிஞ்சும் வாக்கும் செய்கை
ஒன்றிதே உம் மீட்பை
சென்றுலகெங்கும் தந்தையுகந்தை
நன்று காட்டவே - இயேசு … எனக்குயிரே

2. விண்ணுலகோர் பாட
மண்ணுலகோர் அடிபணிந்திட
பாதளத்துள்ளோரும் பயந்தோடிட (2)
எந்தன் நடு வா வா
உந்தன் அருன் தா தா
வந்தனம் சந்ததம் என்றுமே தந்தனம்
உந்தன் அடிமை நான் - இயேசு … எனக்குயிரே


Yesu Thiru Naamam Yeeya Uyar

Iyaesu Thirunaamam Eeya Uyar Makimaiyil Jeya Makizh
Iyaesu Thirunaamam Enakkuyirae
Aaseervaatham Thaarum Aaseervaatham Thaan
Aaseervaatham Paesurupaatham Maesiyaa Neer Thaan
- Iyaesu … Enakkuyirae

1. Intha Sapaiyoerum Un Seyalaam
Ithai Nanrunarnthae – Pukazh
Negnsamae Kontaati Enrum Poerravae (2)
Mignsum Vaakkum Seykai
Onrithae Um Meetpai
Senrulakenkum Thanthaiyukanthai
Nanru Kaattavae - Iyaesu … Enakkuyirae

2. Vinnulakoer Paata
Mannulakoer Atipaninthita
Paathalaththulloerum Payanthoetita (2)
Enthan Natu Vaa Vaa
Unthan Arun Thaa Thaa
Vanthanam Santhatham Enrumae Thanthanam
Unthan Atimai Naan - Iyaesu … Enakkuyirae