ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன்
Fr. Berchmans

ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன்

ஆண்டவர் இயேசுவை ஆராதிப்பேன்

 

1. வல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன்

நல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன்

 

2. பரிசுத்த உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன்

பணிந்து குனிந்து ஆராதிப்பேன்

 

3. ஆவியிலே உம்மை ஆராதிப்பேன்

உண்மையிலே உம்மை ஆராதிப்பேன்

 

4. தூதர்களோடு ஆராதிப்பேன்

ஸ்தோதிர பலியிட்டு ஆராதிப்பேன்


Aaradhippaen Naan Aaradhippaen
Fr. Berchmans

 

Aaradhippaen Naan Aaradhippaen

Andavar Yesuvai Araathippaen

 

1. Vallavarae Ummai Aaradhippaen

    Nallavarae Ummain Aaradhippaen

 

2. Parisutha Ullathodu Aaradhippaen

    Panidhu Kunidhu Aaradhippaen

 

3. Aaviyilae Ummai Aaradhippaen

   Unmaiyilae Ummai Aaradhippaen

 

4. Thoodharahalodu Aaradhippaen

    Sthothira Paliyittu Aaradhippaen

G

Aaradhippaen Naan Aaradhippaen

D                                             G

Andavar Yesuvai Araathippaen

 

    G                                              D

1. Vallavarae Ummai Aaradhippaen

                   C                 D               G

    Nallavarae Ummain Aaradhippaen

 

2. Parisutha Ullathodu Aaradhippaen

    Panidhu Kunidhu Aaradhippaen

 

3. Aaviyilae Ummai Aaradhippaen

   Unmaiyilae Ummai Aaradhippaen

 

4. Thoodharahalodu Aaradhippaen

    Sthothira Paliyittu Aaradhippaen