நன்றி நன்றி இயேசுவே

நன்றி நன்றி இயேசுவே (2)
இரத்தமே சிந்தி
எனக்காக மரித்து
சாத்தானை முறியடித்தீர்

ஆஹா..ஹா..ஹா..ஒஹோ..ஹோ..ஹோ
லலா..லா..லா
அல்லேலுயா.. ஆமேன்

உறக்கம் தெளிவோம்
உற்சாகம் கொள்வோம்
ஓட்டம் முடியும் வரை
கலப்பையில் கையை
வைத்த பிறகு
திரும்பி பார்க்கமாட்டோம்

 

 

 


NandRi NandRi Yaesuvae

n-anRi n-anRi iyeesuvee (2)
iraththamee sinththi
enakkaaka mariththu
saaththaanai muRiyatiththiir

aa-haa..-haa..-haa..o-hoo..-hoo..-hoo
lalaa..laa..laa
alleeluyaa.. aameen

uRakkam theLivoom
uRsaakam koLvoom
oottam mutiyum varai
kalappaiyil kaiyai
vaiththa piRaku
thirumpi paarkkamaattoom