ஆராதனைக்குள் வாசம் செய்யும்
Fr. Berchmans

ஆராதனைக்குள் வாசம் செய்யும்

ஆவியானவரே

எங்கள் ஆராதனைக்குள் - இன்று

வாசம் செய்கிறீர் - 2

 

   அல்லேலூயா ஆராதனை - 4

   ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை - 2

 

1. சீனாய் மலையில் வாசம் செய்தீர்

   சீயோன் உச்சியிலும்

   கன்மலை வெடிப்பில் வாசம் செய்தீர்

   என்னில் நீர் வாசம் செய்யும் - 2       அல்லேலூயா

 

2. நீதியின் சபையில் வாசம் செய்தீர்

   நீர் மேல் அசைந்தீர்

   துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்தீர்

   என்னில் நீர் வாசம் செய்யும் - 2       அல்லேலூயா

 

3. பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வாசம் செய்தீர்

   பலிபீட நெருப்பிலே

   இல்லங்கள் தோரும் வாசம் செய்தீர்

   உள்ளத்தில் வாசம் செய்யும் - 2    அல்லேலூயா


Arathanaikkul Vaasam Seyyuum
Fr. Berchmans

Arathanaikkul Vaasam Seyyuum

Aaviyanavarae

Engal Arathanaikkul – Indru

Vaasam Seiveer

 

Alleluah Arathanai – 4

Arathanai  Arathanai Arathanai -2

 

Seenai Malaiyilae Vaasam Seitheer

Seeyoan Vuchiylum

Kanamali Vedippil Vaasam Seitheer

Ennil Neer Vaasam Seyum            -  Alleluha

 

Neethiyin Sabaiyil Vaasam Seitheer

Neer Mael Asaintheer

Thuthigalin Mathiyil Vaasam Seitheer

Ennil Neer Vaasam Seyyum      - Alleluha

 

Parisutha Sthalithil Vaasam Seitheer

Palipeeta Neruppilae

Illangal Thoerum Vaasam Seitheer

Ullathil Vaasam Seyyum - Alleluha