ஆனந்த கீதங்கள் - பாடுங்கள்

ஆனந்த கீதங்கள் - பாடுங்கள் - வாழ்த்துங்கள்
ஆண்டவர் பாலனாய் - மண்ணிலே தோன்றினார்
ஆதாம் செய் பாவங்கள் - சாபங்கள் - நீக்கவே
அன்னையின் மைந்தனாய் - தாழ்மையாய் - தோன்றினார்
- ஆனந்த கீதங்கள்

1. மேலோக தூதர்கள் பாட – பூலோக மாந்தர்கள் போற்ற
தாலேலோ கீதம் எங்கும் கேட்குதே (2)
வானாதி வானங்களே களிகூர்ந்து பாடிடுங்கள்
விண்ணில் நல்லாட்சி தோன்ற – மண்வீழ்ச்சி காண – வந்தார் (2)
- ஆனந்த கீதங்கள்

2. சர்ப்பத்தின் தலையை நசுக்க – சந்தோஷம் எங்கும் பெருக
சாந்த குமாரன் இயேசு - தோன்றினார் (2)
சாலேமின் ராஜனிவர் - மகிழ்ந்து கண் தூங்கிடவே
ஜீவனோர் தொட்டில் இல்லை – மாடடையும் கொட்டில் உண்டு (2)
- ஆனந்த கீதங்கள்


Aanandha Keethangal Paadungal

Aanantha Keethankal - Paatunkal - Vaazhththunkal
Aantavar Paalanaay - Mannilae Thoenrinaar
Aathaam Sey Paavankal - Saapankal - Neekkavae
Annaiyin Mainthanaay - Thaazhmaiyaay - Thoenrinaar
- Aanantha Keethankal

1. Maeloeka Thuutharkal Paata – Puuloeka Maantharkal Poerra
Thaalaeloe Keetham Enkum Kaetkuthae (2)
Vaanaathi Vaanankalae Kalikuurnthu Paatitunkal
Vinnil Nallaatsi Thoenra – Manveezhssi Kaana – Vanthaar (2)
- Aanantha Keethankal

2. Sarppaththin Thalaiyai Nasukka – Santhoesham Enkum Peruka
Saantha Kumaaran Iyaesu - Thoenrinaar (2)
Saalaemin Raajanivar - Makizhnthu Kan Thuunkitavae
Jeevanoer Thottil Illai – Maatataiyum Kottil Untu (2)
- Aanantha Keethankal