ஆனந்தமாய் நாமே ஆர்ப்பரிப்போமே

1. ஆனந்தமாய் நாமே ஆர்ப்பரிப்போமே
அருமையாய் இயேசு நமக்களித்த
அளவில்லாக் கிருபை பெரிதல்லவோ
அனுதின ஜீவியத்தில்

ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே
உன் அற்புத தேவனையே ஸ்தோத்தரி
பொங்கிடுதே என் உள்ளத்திலே
பேரன்பின் பெரு வெள்ளமே - அல்லேலூயா
பொங்கிடுதே என் உள்ளத்திலே
பேரன்பின் பெரு வெள்ளமே

2. கருணையாய் இதுவரை கைவிடாமலே
கண்மணி போல் என்னைக் காத்தாரே
கவலைகள் போக்கி கண்ணீர் துடைத்தார்
கருத்துடன் பாடிடுவோம்

3. படகிலே படத்து உறங்கினாலும்
கடும் புயல் அடித்து கவிழ்ந்தாலும்
காற்றையும் கடலையும் அமர்த்தி எம்மைக்
காப்பாரே அல்லேலூயா

4. பரிசுத்தவான்களின் பாடுகளெல்லாம்
அதி சீக்கிரமாய் முடிகிறதே
விழிப்புடன் கூடி தரித்திருப்போம்
விரைந்தவர் வந்திடுவார்


Aananthamaay Naamae Aarpparippoemae

 1. Aananthamaay Naamae Aarpparippoemae
Arumaiyaay Iyaesu Namakkaliththa
Alavillaak Kirupai Perithallavoe
Anuthina Jeeviyaththil

Aaththumamae En Muzhu Ullamae
Un Arputha Thaevanaiyae Sthoeththari
Ponkituthae En Ullaththilae
Paeranpin Peru Vellamae - Allaeluuyaa
Ponkituthae En Ullaththilae
Paeranpin Peru Vellamae

2. Karunaiyaay Ithuvarai Kaivitaamalae
Kanmani Poel Ennaik Kaaththaarae
Kavalaikal Poekki Kanneer Thutaiththaar
Karuththutan Paatituvoem

3. Patakilae Pataththu Urankinaalum
Katum Puyal Atiththu Kavizhnthaalum
Kaarraiyum Katalaiyum Amarththi Emmaik
Kaappaarae Allaeluuyaa

4. Parisuththavaankalin Paatukalellaam
Athi Seekkiramaay Mutikirathae
Vizhipputan Kuuti Thariththiruppoem
Virainthavar Vanthituvaar