ஆனந்தமாய் இன்பக் கானான் ஏகிடுவேன்

ஆனந்தமாய் இன்பக் கானான் ஏகிடுவேன்
தூய பிதாவின் முகம் தரிசிப்பேன்
நாளுக்கு நாள் அற்புதமாய் என்னைத் தாங்கிடும்
நாதன் இயேசு என்னோடிருப்பார்

1. சேற்றினின்றென்னைத் தூக்கியெடுத்து
மாற்றி உள்ளம் புதிதாக்கினாரே
கல்லான என் உள்ளம் உருக்கின கல்வாரியை
கண்டு நன்றியுடன் பாடிடுவேன்

2. வாலிப நாளில் இயேசுவைக் கண்டேன்
வாஞ்சையுடன் என்னைத்தேடி வந்தார்
எதற்குமே உதவா என்னையும் கண்டெடுத்தார்
இயேசுவின் அன்பை நான் என் சொல்லுவேன்?

3. கர்த்தரின் சித்தம் செய்திட நித்தம்
தத்தம் செய்தே என்னை அர்ப்பணித்தேன்
இயேசு அல்லால் ஆசை இப்ப+வில் வேறே இல்லை
என்றும் எனக்கவர் ஆதரவே

4. உம்மைப் பின் சென்று ஊழியம் செய்து
உம் பாதம் சேர்த்திட வாஞ்சிக்கிறேன்
தாரும் தேவா ஏழைக்கு மாறாத உம் கிருபை
கண்பாரும் என்றும் நான் உம் அடிமை

5. தேற்றிடுதே உம் வாக்குகள் என்னை
ஆற்றிடுதே உந்தன் சமூகமே
பெலத்தின் மேல் பெலனடைந்து நான் சேருவேன்
பேரின்ப சீயோனில் வாழ்ந்திடுவேன


Aanandhamai Inba Kaanan Ehiduvaen

Aananthamaay Inpak Kaanaan Aekituvaen
Thuuya Pithaavin Mukam Tharisippaen
Naalukku Naal Arputhamaay Ennaith Thaankitum
Naathan Iyaesu Ennoetiruppaar

1. Saerrininrennaith Thuukkiyetuththu
Maarri Ullam Puthithaakkinaarae
Kallaana En Ullam Urukkina Kalvaariyai
Kantu Nanriyutan Paatituvaen

2. Vaalipa Naalil Iyaesuvaik Kantaen
Vaagnsaiyutan Ennaiththaeti Vanthaar
Etharkumae Uthavaa Ennaiyum Kantetuththaar
Iyaesuvin Anpai Naan En Solluvaen?

3. Karththarin Siththam Seythita Niththam
Thaththam Seythae Ennai Arppaniththaen
Iyaesu Allaal Aasai Ippa+vil Vaerae Illai
Enrum Enakkavar Aatharavae

4. Ummaip Pin Senru Uuzhiyam Seythu
Um Paatham Saerththita Vaagnsikkiraen
Thaarum Thaevaa Aezhaikku Maaraatha Um Kirupai
Kanpaarum Enrum Naan Um Atimai

5. Thaerrituthae Um Vaakkukal Ennai
Aarrituthae Unthan Samuukamae
Pelaththin Mael Pelanatainthu Naan Saeruvaen
Paerinpa Seeyoenil Vaazhnthituvaena