(கணவன் மனைவி) சந்தேகத்தை மேற்கொள்ள 10 கட்டளைகள்
Shalom Family Enrichment Ministries
Reaching out people

1. உங்களுடைய செய்கையை நியாயப்படுத்தாதீர்கள்.

2. கணவக்கும் மனைவிக்கு இடையே திறந்த, தெள்ளத் தெளிந்த கருத்துப்பரிமாற்றம் அவசியம்.

3. தெரிந்தோ, தெரியாமலோ எதையும் மறைக்காதீர்கள்.

4. எதிர்பாலாரோடான உறவுகளில் எச்சரிக்கையாயிருங்கள்.

5. மூன்றாவது நபரோடு (எதிர்பாலாரோடு) நேரிலோ/ தொலைபேசியிலோ அதிக நேரம் செலவிடாதீர்கள்.

6. நம்பிக்கைக்குரிய விதத்தில் நடந்து கொள்ளுங்கள்.

7. கைபேசி / மின் அஞ்சல் தொடர்புகள் வெளிப்படையாக இருக்க வேண்டும்.

8. சந்தேகம் என்பது ஒரு நோய்க்கிருமியைப் போல பரவக்கூடியது. இது உறவில் குழப்பத்தையும், முறிவையும் உண்டாக்கும். இது சில நேரங்களில் விவாகரத்துவரைக் கொண்டுப் போகக்கூடியது.

9. சந்தேகத்திற்கு மனரீதியான நோய் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். மனநோயாக இருக்குமானால் மனநோய் மருத்துவரை அணுகி ஆலேரசனைப் பெற தயங்காதீர்கள்.

10. உங்கள் துணைவரோடு நேரத்தை திட்டமிட்டு, பிரயோஜனமாக செலவிடுங்கள்.


A group of like-minded men with concern and burden for families joined together under the leadership of Mr. R. Rajasingh and founded the Shalom Family. They could be reached at 91- 9382720809.