இளம் வாலிபரின் பெற்றோருக்கு சில எளிய நினைப்பூட்டல்கள்
Shalom Family Enrichment Ministries
Family Pages Article Image
1. தங்களின் இளம் வாலிபப் பிள்பளைகள் பேசுவதை காதால் மட்டுமில்லாது கண்ணாலும் “கேட்க வேண்டும்”.

2. அவர்களோடு சேர்ந்து எதையாவது செய்தல் நல்லது

3. நம் பிள்ளைகள் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதே ஆலோசனை கொடுப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

4. அவர்களுடைய நண்பர்களை கண்டிப்பாய் மதிக்க வேண்டும்.

5. பிள்ளைகளின் இரகசியங்களைப் பாதுகாக்க வேண்டும்

6. நம்முடைய தவறுகளை அவர்களிடம் ஒத்துக் கொள்வது அவசியம்

7. அவர்களின் குறைகளைச் சுட்டிக்காட்டுவதை நிறுத்திவிட்டு, அவர்கள் காதுகள் கேட்க அவர்களைப் பாராட்ட வேண்டும்.

8. இளம் வாலிபப் பிள்பளைகளின் சுதந்திரத்திற்கு மதிப்பு கொடுக்க ஆரம்பியுங்கள்

9. அவர்களாகவே தீர்மானம் எடுக்க அனுமதியுங்கள்

10. கொஞ்சம் விட்டுக் கொடுக்கப் பழகுங்கள்

11.“நீ தப்பு செய்தாய்” என்று அவர்களைச் சுட்டிக் காட்டாமல், “எனக்கு வருத்தம்”, “நான் துக்கப் பட்டேன்” என்று பேசப் பழக வேண்டும்

12. பிள்ளைகளை ஒரு போதும் சபிக்காதீர்கள்

13. இந்த வயதில் அவர்களை அடிப்பதை முழுவதுமாக தவிர்க்க வேண்டும். நண்பராக/ சிநேகிதியாக பார்க்க வேண்டும்.


A group of like-minded men with concern and burden for families joined together under the leadership of Mr. R. Rajasingh and founded the Shalom Family. They could be reached at 91- 9382720809.