Sunday November 17 2019

தேவாலயம் செல்வோம்
கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூரணமாக வாசமாயிருப்பதாக; சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞானப்பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் போதித்துப் புத்திசொல்லிக்கொண்டு, உங்கள் இருதயத்திலே கர்த்தரைப் பக்தியுடன் பாடி..பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்திரியுங்கள்.
கொலேசேயர் 3:16,17

ஒரு போதகர்,  தனது சபைக்கு எப்போதும் வரும் ஒருவர் தொடர்ந்து வராததை கண்டார். சில வாரங்கள் கழித்து, அவர் வராததால், அவரை காண சென்றார். அங்கு அந்த மனிதர், தனியாக நெருப்பு எரியும் இடத்திற்கு பக்கத்தில் அனலுக்காக அமர்ந்திருப்பதை கண்டார். ஆரம்பத்தில் அவரை குசலம் விசாரித்து விட்டு, அவர் பக்கத்தில் போய் அமர்ந்தார். ஆனால் ஒன்றும் பேசவில்லை.
 
இருவரும் பேசாமல் அமர்ந்து இருந்தனர். அந்த போதகர் நெருப்பு எரிவதையே பார்த்து கொண்டிருந்தார். சற்று நேரம் கழித்து,  அவர் ஒரு கரண்டியை எடுத்து, எரிந்து கொண்டிருந்த ஒரு கரித்துண்டை எடுத்து தனியே வைத்தார். கனகனவென்று எரிந்து கொண்டிருந்த அந்த கரித்துண்டு சற்று நேரம் ஆனவுடன்,  சாம்பல் பூத்து போய், அப்படியே அடங்கி அணைந்து போனது.
 
பின்னர்,  அந்த போதகர் 'சரி நான் போக வேண்டும்' என்று சொல்லி எழுந்தார். போவதற்கு முன், மீண்டும் அந்த கரித்துண்டை எடுத்து, நெருப்பில் போட்டார். உடனே அது பற்றி கொண்டு எரிய ஆரம்பித்தது. இதை கவனித்து கொண்டிருந்த அந்த மனிதர், ' போதகர் ஐயா அவர்களே,  உங்களுடைய அமைதியான இந்த செய்திக்காக நன்றி! நான் அடுத்த வாரம் உங்களை ஆலயத்தில் பார்க்கிறேன்' என்று கூறினார்.
 
ஆம் பிரியமானவர்களே! ஆலயத்திற்கு செல்வது மிகவும் முக்கியமானது. நாம் கர்த்தருக்குள் அனலாயிருப்பதற்கு அது உதவும். தனியாக இருக்கும் யாரும் எழும்பி பிரகாசித்து விட முடியாது,  'ஒண்டியாயிருப்பதிலும் இருவர் கூடியிருப்பது நலம்ளூ அவர்களுடைய பிரயாசத்தினால் அவர்களுக்கு நல்ல பலனுண்டாகும். ஒருவன் விழுந்தால் அவன் உடனாளி அவனைத் தூக்கிவிடுவான்ளூ ஒண்டியாயிருந்து விழுகிறவனுக்கு ஐயோ, அவனைத் தூக்கிவிடத் துணையில்லையே' -  (பிரசங்கி 4:9:10) என்று வேதம் கூறுகிறது.
 
ஆலயத்திற்கு செல்லும்போது,  கர்த்தர் அவருடைய வீட்டின் நன்மையினால் நம்மை திருப்தியாக்குகிறார். கர்த்தர் அங்கு நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார். நம்மை விசாரிக்க ஆத்துமாக்களை தருகிறார். நமக்காக,  நம் குடும்பத்திற்காக,  நமது தேவைகளுக்காக ஜெபிக்க ஒரு கூட்ட மக்களை நமக்கென்று ஆயத்தப்படுத்துகிறார். அன்போடும் கரிசனையோடும் நம்மை ஆதரிக்க ஆத்துமாக்களை தேவன் தருகிறார்.
 
ஆலயத்திலிருந்து நாம் நம் தாலந்துகளை கர்த்தருக்கென்று உபயோகிக்க தேவன் கிருபை செய்கிறார். அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்காக திறப்பில் நின்று ஜெபிக்கிறவர்களாக நம்மை மாற்றுகிறார். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக வேத வசனங்களின் பொக்கிஷங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். வேதவசனத்தின் ஆகாரத்தினால் நம் ஆத்துமாக்கள் திருப்தியாகும்படி தேவன் கிருபை செய்கிறார்.
 
தேவாதி தேவனை ஆராதிக்க அவருடைய வீடாகிய தேவாலயத்திற்கு  நாம் செல்ல வேண்டும். அங்கு நாம் கூடி ஆராதிக்கும்போது தேவ பிரசன்னம் நம்மை நிரப்பும். எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவருடைய நிறைவாகிய சரீரமான சபைக்கு இயேசுகிறிஸ்துவே மேலான தலையாக இருந்து நம்மை எல்லாவற்றிலும் நிறைவாக நடத்துவார்.
 
இவைகளை பெற்று அனுபவிக்காதபடி சோம்பலாய் யாரும் வீட்டில் இருக்ககூடாது. 'ஒரு நாள்தான் எனக்கு விடுமுறை,  அதில் நான் சற்று ஓய்வெடுக்க வேண்டும்'  என்று கூறிக்கொண்டு யாரும் சபை நடக்கும் நேரத்தில் உறங்கி கொண்டிருக்க கூடாது. தேவனின் ஆசீர்வாதங்களை நாம் இழக்க நேரிடும். கூடுமானவரை சபையின் எல்லா கூட்டங்களிலும் கலந்து கொண்டு தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்று கொள்ளவேண்டும்.
 
இரும்பு திரையாக சுவிசேஷம் செல்லாத அநேக நாடுகளில் அவர்களுக்கு தொழுது கொள்ள ஆலயம் கூட கிடையாது. சத்தமாய் அவரை ஆராதிக்க முடியாது. ஆனால் எல்லா வசதிகளும் இருந்தும் சபைக்கு செல்லாதிருக்கிறவர்கள் உண்டு. ஆலயத்திற்கு செல்வோம். ஆசீர்வதங்களை பெற்று கொள்வோம். ஆமென் அல்லேலூயா!
 
செல்வோம் வாருங்கள் அப்பா வீட்டிற்கு
தேவ ஆலயத்திற்கு
போதிப்பார் தம் வழிகளை
நாமும் நடப்போம் அவர் பாதைகளில்
செல்வோம் வாருங்கள் அப்பா வீட்டிற்கு
தேவ ஆலயத்திற்கு

 
ஜெபம்: எங்களை அதிகமாய் நேசித்து வழிநடத்தும் நல்ல தகப்பனே, உம்மை துதிக்கிறோம். உம்முடைய வீட்டிற்கு வந்து நீர் தரும் நன்மைகளால் திருப்தி அடையும்படி செய்கிறீரே உமக்கு  நன்றி. ஆலயத்திற்கு செல்லாமல் யாராவது இருப்பார்களானால், அவர்களும் வந்து உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்று கொள்ள கிருபை செய்வீராக. ஆலயத்திற்கு வருவதினால் உண்டாகும் நன்மைகளை,  கிருபைகளை பெற்று கொள்ள உதவி செய்வீராக. எங்கள் ஜெபத்தை கேட்டு எங்களுக்கு பதில் கொடுப்பவரே உமக்கே நன்றி. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமென்.


இன்றைய நாளுக்கான இப்பகுதி அனுதின மன்னா குழுவினரால் எழுதப்பட்டது. இவர்களை தொடர்புகொள்ள anudhinamanna@gmail.com என்ற முகவரியில் அனுகலாம்.