அழுதேன்! ஒரு அரசாங்க பள்ளியில் எனது மகளையும் மகனையும் ஆறாவது வகுப்பிலும், »»
தொடர்:தலைவர்கள்

‘மென்டரிங் - கிரேக்க பதத்தில் இந்த வார்தையின் பொருள் நிலைத்திருத்தல்... இது எதை குறிகின்றது என்றால் ஒரு வாலிபன் மற்றும் ஒரு பெரியவருக்கு »»

உங்கள் சிந்தனைக்கு

பார்சிலோனா நகரம்!.. அதிகாலை வேளையில் பலநாட்டு விளையாட்டு வீரர்களும் சுறுசுறுப்பாக பயிற்சியில் ஈடுபட்டு »»


சிறுகதை: சினேகம்

என் பிறந்த நாளுக்குப் புடவை வாங்க துணிக்கடை ஒன்றிற்குச் சென்றேன். உள்ளே நுழையும் போது வெளியே கணவன் மனைவி நின்று கொண்டிருந்தனர். கணவன் அவளைத் திட்டிக் கொண்டிருந்தான். அந்த பெண் »»
இன்னுமா உறக்கம்

சூறைச் செடியின் கீழே - நீ
சுருண்டு படுத்தது போதும்!
பாறை இடுக்கின் பின்னே - நீ
பயந்து ஒளிந்தது போதும்
எங்கே போனது உன்
வல்லமை
உறக்கத்தை விடு
வேத வசனமெனும்
உறைவாளை எடு!


மகிமை தேவனின்
மெல்லிய சத்தம்
செவியிலும், மனதிலும்
சில்லென்று பட்டும்
குகையில்-
இன்னுமா உறக்கம்!

-N.தானியேல் தமிழ்வாணன்