தப்பினதின் இரகசியம்?! கல்லூர் ஒன்றில் பேராசிரியராகப் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவன் நான்.ஒரு நாள் »»
தொடர்:தலைவர்கள்

ஆவிக்குரிய வரங்கள் என்பது நீங்கள் புதிதாய் பிறக்கும் அனுபவத்தை பெறும்போது பரிசுத்த ஆவியானவரால் தேவனுடைய ராஜ்ய நன்மைக்காக »»

உங்கள் சிந்தனைக்கு

சோவியத் ரஷ்யாவிலிருந்து (U.S.S.R) விண்வெளிக்குச் சென்ற வீரரைக் கௌரவிக்க அதிபர் பிரஷ்னெவ் கூட்டம் ஒன்றை »»


சிறுகதை:பிடித்தமான புடவை

என் பிறந்த நாளுக்குப் புடவை வாங்க துணிக்கடை ஒன்றிற்குச் சென்றேன். உள்ளே நுழையும் போது வெளியே கணவன் மனைவி நின்று கொண்டிருந்தனர். கணவன் அவளைத் திட்டிக் கொண்டிருந்தான். அந்த பெண் அழுது கொண்டிருந்தாள். எனக்குப் »»
நறுமணம் தரும் பூமலராய்

அகத்திலோ பாலைவனம்
காரணம்-
இவர் தேடினார் சக(தன்) மகிமை
விட்டோடினார் தேவ மகிமை
நீயோ-
கிருபையாம் தேவ பூங்காவினிலே
நறுமணம் தரும் பூமலராய்
நீ
பரப்பிடுவாய் அவர் மகிமை
ஈர்த்திடுவார்ய் மனித வண்டுகளை


-- திருமதி பெனிட்டா மார்க்ரேட்