காக்கும் தேவன் திருவனந்தபுரம் பகுதியில் கம்ப்யூட்டர் எஞ்சினியராக வேலை செய்து »»
தொடர்:தலைமை நிலைகள்

இந்த தலைவர்கள் அநேக உறுப்பினர்களுக்கு தலைமை போதகராகவும், அல்லது சபையின் அதிகாரியாகவும் அல்லது அநேக »»

சிந்தனைக்கு: நடு இரவு

அடர்ந்த காட்டின் நடுவில் அமைதியாகச் சென்று கொண்டிருந்தான் அந்த மனிதன். தூரத்தில் கையில் விளக்குடன் கட்டைகளை »»


சிறுகதை: திருப்பம்

சந்திரன் எப்படி இருக்கிறான் என்று ஆறுமாதத்திற்குப் பிறகு பம்பாயில் இருந்து ஊருக்குத் திரும்பியிருந்த மாணிக்கம் தனது நண்பன் ஒருவனிடம் விசாரித்தான். நண்பன், சந்திரன் முன்னைப் போலில்லை ரொம்பவும் »»


கேள்விக்குறியே

கடிகாரம்
காலம் பார்க்க
காலமோ
கர்த்தர் கரத்தில்

நேற்று கட்டளை ,
இன்று இரக்கம்,
நாளை தீர்ப்பு,
தீர்ப்புக்கு முன்
திரும்பு மனிதா

சபையில் சகோதரத்துவம்
வரும் வரைக்கும்
சமுதாயத்தில் சமத்துவம்
கேள்விக்குறியே

- Bro.Jasir Paul