தேவதிட்டத்தை எதிர்க்காமல்

தாவீதின் வளர்ச்சியும், எழுச்சியும் நேரடியான

‘எப்படி தடுத்திருக்கலாம்..?’

நான் ஓர் போதகர்.. மிஷனரி இயக்கம் ஒன்றில் முன்னேற்ற


கேள்வி - பதில் :என் சந்தோஷத்துக்கு எதிரி

கேள்வி :கிராமத்தில் பிறந்து படித்து வளர்ந்த நான், தற்போது கணவர், மூன்று குழந்தைகளுடன் கோயம்புத்தூரில் சொந்த வீட்டில் வசிக்கிறேன். கூப்பிடு தொலைவில்


கறையான்கள்

சின்ன சின்ன கறையான்கள், பெரிய மரத்தையே நாசமாக்கி விடுகிறதே... அப்படியே சின்ன சின்ன "கறையான்கள்" உங்கள் குடும்ப மகிழ்ச்சியை கெடுத்துவிடக் கூடுமே... எச்சரிக்கையாய் இருக்க சில ஞாபகப்படுத்துதல்கள்...!