ஒழுக்கமில்லாத உயர்வு

வசந்த் ஒழுக்க நிலைகளுக்கு மதிப்பளிக்காதவன். ஆயினும்

என் திருமணம்...!

என் வாழ்க்கை துணைவிக்காக என் 22 வயதில் இருந்தே ஜெபிக்க


கேள்வி-பதில் பகுதி: பையன் பொய் பேச

கேள்வி : என்னுடைய 7 வயது பையன், இப்பொழுதெல்லாம் நிறைய பொய்பேச ஆரம்பித்திருக்கிறான். என்னுடன் உண்மையை பேச நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?. பதில் : அன்பு மகள் நந்தினிக்கு வாழ்த்துக்கள். தங்கள் வயதில் மகள், மருமகள் எனக்கு உண்டு. எனவே


தேவ சாயல்

“ஆணுக்குள் சிறைப்பட்ட பெண்” என்று திருநங்கையரைப் பற்றி ஒரு செய்தித்தாளில் வாசித்தேன். ஆண் உருவம், ஆனால் அவனுக்குள் இருந்த பெண் தன்மை. தேவன் மனுஷனை உருவாக்கும் போது, அப்படித்தான் உருவாக்கி இருப்பார் என்று நினைக்கின்றேன்.