ஜெபமும் முயற்சியும்

ஜெபமே ஜெயம் என்பது உண்மையான கூற்றுத்தான். ஜெபத்தினால்

மூத்த பெற்றோர்களின் பிள்ளைகளே

அத்தனை தியாகம் பண்ணி, இன்று நீங்கள் இத்தனை உயர்வில்


கேள்வி-பதில் பகுதி: பல மாற்றங்கள் என் பையனிடம்

கேள்வி : என் பையனுக்கு 14 வயது ஆகின்றது. பல மாற்றங்கள் என் பையனிடம். பக்கத்து வீட்டில் 16 வயது பையன் இருக்கின்றான். சேஷ்டைகள், வம்புகளை விலைக்கு வாங்கும் அந்த பையனின் அம்மா/அப்பா படுகின்ற கஷ்டங்களை நான் கண்கூடாக காண்கின்றேன்.


பிரோனோகிராபி ( பாகம்:3)

வலைத்தளங்களில் அதிக அளவில் பார்க்கப்படுகிற வலைத்தளம் பிரோனோகிராபி வலைத்தங்கள் என்று புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கிறது. பிரோனோகிராபி என்பது காமக் காட்சிகள் நிறைந்தது. இப்படிப்பட்ட காட்சிகளைப் பார்ப்பது கடினம் மற்றும் செலவு என்ற